Showing posts with label Wahid Khorasani. Show all posts
Showing posts with label Wahid Khorasani. Show all posts

23 Nov 2015

Taqleed aur Wilayat-e-Faqih
Taqleed

Gaibat-e-Imame Zamana ke daur me awaam ko deen ke ahkaam ko uske haqiqi surat me pahuchane ke liye samaj me se kuch logo ko khas taur par deeni ilm hasil kar ke us maqam par pahuchna zaruri hai jaha par wo Quraan aur Hadis me research kar ke zindagi me pesh aane wale masael ko logo ke saamne pesh kare taaki log in ahkamaat par amal karete hue apni zindagi basar kare aur kamiyaabi tak pahuche.

Taqleed aur Wilayat-e-Faqih Taqleed aur Wilayat-e-Faqih

Taqleed Gaibat-e-Imame Zamana ke daur me awaam ko deen ke ahkaam ko uske haqiqi surat me pahuchane ke liye samaj me se kuch lo...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Comments