Showing posts with label shaheed. Show all posts
Showing posts with label shaheed. Show all posts

11 Oct 2016

Karbala – Inqelabi ya Rusumi?

Karbala ke waqye ko dekha jaae to har ek Shaheed apni jaan dene ke liye tayyar nazar aata hai. Shabe Aashur sabhi maae aur behne apne bachcho aur bhaiyo ki hausla afzaai karti nazar aati hai ki deen ki hifazat ke liye jaan dene me kisi bhi tarah ki kotahi na hone paae.

Karbala – Inqelabi ya Rusumi? Karbala – Inqelabi ya Rusumi?

Karbala ke waqye ko dekha jaae to har ek Shaheed apni jaan dene ke liye tayyar nazar aata hai. Shabe Aashur sabhi maae aur behne apne bach...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Comments